Smo družinski računovodski servis z dolgoletnimi izkušnjami. Naše vodilo je kvaliteta pred kvantiteto.

Nikakršna brezglava širitev z več poslovalnicami, niti čudežne spletne aplikacije niso garancija za kvaliteto.Še tako dobra programska oprema ne nadomesti človeka ki sedi za računalnikom. Še manj ga lahko nadomesti velikost računovodskega servisa. Zato mi ostajamo manjši računovodski servis, ki se maksimalno posveti vsakemu naročniku posebaj.

Pri nas opravljamo računovodske storitve za podjetja, samostojne podjetnike, društva in zavode.

Natančno in profesionalno opravljanje naših storitev prilagajamo specifičnosti vsakega posameznega podjetja, katerim ponujamo svoje storitve. Našim strankam zagotavljamo storitev primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja.

naše storitve obsegajo:

• vodenje glavne knjige,
• analitično evidenco saldakontov, izpise odprtih postavk,
• obračun davka na dodano vrednost,
• vodenje davčnih evidenc,
• seznam, amortizacijo in prevrednotenje osnovnih sredstev,
• izdelavo zaključnega računa,
• izdelavo medletnih bilanc,
• vodenje blagajne,
• obračun plač,
• obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
• obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
• knjiženje maloprodaje,
• vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih
• izdelavo poročil
• izdelavo statistike finančnih računov,
• vodenje plačilnega prometa,
• obračun obresti,
• pripravo dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
• izdelavo predloga celostne rešitve vašega računovodstva,
• izdelavo predloga racionalizacije vseh obračunovodskih postopkov,
• razne druge storitve po želji stranke

Storitve s področja davčnega in poslovnega svetovanja:


Z nasveti in pristopom zmanjšujemo vaše davčne obveznosti na minimum. Skozi leto planiramo in implementiramo strategije, ki zmanjšujejo davčno izpostavljenost in izboljšujejo donosnost. Smo na tekočem z vedno se spreminjajočimi kompleksnimi pravili davčne zakonodaje. S strankami polno sodelujemo pri načrtovanju davčnih rešitev in jih pomagamo voditi po pravi poti do uspeha. Pri morebitni davčni kontroli smo v vašem imenu prisotni pri celotnem postopku. Z našim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami z davčnimi pregledi zagotavljamo najboljši izid za vaše podjetje.

 

O nas